دانلود پروژه رشته های مختلف

دانلود تحقیق حسابداری شرکت ها

دانلود تحقیق حسابداری شرکت ها نام فایل:دانلود تحقیق حسابداری شرکت ها فرمت ورد قابل ویرایش شامل: 92 صفحه قسمتی از متن:     مقدمه در چند دهه گذشته، گسترش تكنيكهاي جديد حسابداري در تمامي رشته ها و كاربرد آن، نوآوري و دگرگونيهاي بسياري را در زمينه هاي اقتصادي و بازرگاني پديد آورده است . به خوبي آشكار است كه حسابداري شركتها نيز طي سالهاي اخير، تحولات شگرفي را پذيرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملكر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود تحقیق جهانی شدن اقتصاد

دانلود تحقیق جهانی شدن اقتصاد نام فایل:دانلود تحقیق جهانی شدن اقتصاد فرمت ورد قابل ویرایش شامل: 42 صفحه قسمتی از متن:     بخش اول : جهانی شدن اقتصاد و تحولات آن مقدمه : در دورانی که در اثر شایعات مربوط به جنگ جهانی سوم ارزها به نوسان درآمده و لشکریان طوفان در بساری سرزمینها خود را آماده حمله ساخته اند، ما با وحشت به عناوین روزنامه ها خیره می شویم. ارزش طلا، این حرارت سنج ترس، رکود می شکند. بانکها به لرزه درآم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,900 تومان

دانلود تحقیق جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي در ايران

دانلود تحقیق جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي در ايران نام فایل:دانلود تحقیق جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي در ايران فرمت ورد قابل ویرایش شامل: 28 صفحه قسمتی از متن:     چكيده نهادهاي مدني به معناي جديد آن ريشه در تاريخ مغرب زمين و پيوند ناگسستني با جامعه مدني دارد. آشنايي ايرانيان با غرب و توجه روشنفكران ايراني به مدرنيسم در قرن نوزده سبب توجه برخي از ايرانيان به اين نهادها شد. استقرار مشروطيت در ايران و تدوين قانون اساسي اگر چه تشكيل و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود تحقیق بررسی جامعه شناسي و اقتصاد و فرهنگ در ايران امروز

دانلود تحقیق بررسی جامعه شناسي و اقتصاد و فرهنگ در ايران امروز نام فایل:دانلود تحقیق بررسی جامعه شناسي و اقتصاد و فرهنگ در ايران امروز فرمت ورد قابل ویرایش شامل: 46 صفحه فهرست فصل اول فرهنگ: تعريف فرهنگ / فرهنگ و جامعه / ارتباط نمادي / هنجارهاي فرهنگي / فرهنگ آرماني و فرهنگ دولتي / سازمان فرهنگ / قومپرستي / شخصيت و قومپرستي / آثار قومپرستي / نسبيت فرهنگ / ضربه ي فرهنگي / دگرگوني فرهنگي /  واپس ماندگي فرهنگي / فرهنگ پذيري / سرچشمه‌ي دگرگوني فرهن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود تحقیق نقش بيمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادي

دانلود تحقیق نقش بيمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادي نام فایل:دانلود تحقیق نقش بيمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادي  فرمت ورد قابل ویرایش شامل: 29 صفحه قسمتی از متن:   پيشگفتار:  يكي از عوامل كليدي و تعيين كننده در فراينده توسعه اقتصادي، پس انداز مي‌باشد. اين مفهوم به دو شكل پس اندازهاي مالي و پس اندازهاي غير مالي مطرح مي‌شود. در پس اندازه مالي سرمايه هاي پراكنده در سطح جامعه براي خريد اموالي نظير: زمين، مسكن، جواهرات و. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود تحقیق بررسی بودجه ريزي عملياتي

دانلود تحقیق بررسی بودجه ريزي عملياتي نام فایل:دانلود تحقیق بررسی بودجه ريزي عملياتي فرمت ورد قابل ویرایش شامل: 50 صفحه فهرست مطالب 1 - مقدمه 2 - ضرورت بودجه ريزي در سازمان ها   3 - سير تکوين بودجه بودجه به عنوان ابزار کنترل بودجه به عنوان ابزار مديريت مالي بودجه به عنوان ابزار برنامه ريزي بودجه به عنوان ابزار راهبردي 4 - روش هاي بودجه ريزي بودجه متداول (سنتي) بودجه ريزي افزايشي بودجه ريزي برنامه اي بودجه ريزي بر مبناي صف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود تحقیق بررسی بهينه‌ سازي روش‌ های مختلف آن

دانلود تحقیق بررسی بهينه‌ سازي روش‌ های مختلف آن نام فایل:دانلود تحقیق بررسی بهينه‌ سازي روش‌ های مختلف آن فرمت ورد قابل ویرایش شامل: 29 صفحه قسمتی از متن:     چكيده                بهينه ‌ سازي يك فعاليت مهم و تعيين ‌ كننده در طراحي ساختاري است. طراحان زماني قادر خواهند بود طرح ‌ هاي بهتري توليد كنند كه بتوانند با روش ‌ هاي بهينه ‌ ساز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود تحقیق تاثیر مخارج بهداشتي بر رشد اقتصادي

دانلود تحقیق تاثیر مخارج بهداشتي بر رشد اقتصادي نام فایل:دانلود تحقیق تاثیر مخارج بهداشتي بر رشد اقتصادي فرمت ورد قابل ویرایش شامل: 31 صفحه قسمتی از متن:       مقدّمه مطالعات مختلفي وجود دارند كه اثر عوامل مختلف را بر رشد اقتصادي شناسايي كرده‌اند كه از مهمترين اين عوامل مي‌توان به نيروي كار، سرمايه‌فيزيكي و سرمايه انساني اشاره كرد. برخي از مطالعات جديد توانسته‌اند با معرفي مفهوم «سرمايه بهداشتي&raqu ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود تحقیق تاثير مرگ و مير تصادفات رانندگي بر اميد به زندگي در بدو تولد و بار اقتصادي ناشي از آن

دانلود تحقیق تاثير مرگ و مير تصادفات رانندگي بر اميد به زندگي در بدو تولد و بار اقتصادي ناشي از آن نام فایل:دانلود تحقیق تاثير مرگ و مير تصادفات رانندگي بر اميد به زندگي در بدو تولد و بار اقتصادي ناشي از آن  فرمت ورد قابل ویرایش شامل: 32 صفحه قسمتی از متن:     مقدمه افزايش شتابان تعداد تصادفات رانندگي ومتعاقباً افزايش مرگ ومير ناشي از اين سوانح وتصادفات درسالهاي اخير،توجه بسياري از مسئولين وبرنامه ريزان کشور را به خود معطوف کرده است.نرخ رشد تصادفات رانندگي و مرگ ومير ناشي از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود تحقیق تنظيم و كنترل بودجه دولتي

دانلود تحقیق تنظيم و كنترل بودجه دولتي نام فایل:دانلود تحقیق تنظيم و كنترل بودجه دولتي فرمت ورد قابل ویرایش شامل: 33 صفحه قسمتی از متن:     كليات بودجه و نقض دولت در اقتصاد نظام            اجزاء نظام اجتماعي             مجموعه نقشها              & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پروژه انبارداري

دانلود پروژه انبارداري نام فایل:دانلود پروژه انبارداري فرمت ورد قابل ویرایش شامل: 28 صفحه فهرست مطالب     مقدمه وضعيت‌ موجود سيستم‌ انبار در مركز جايگاه‌ سازماني‌ و شرح‌ وظايف‌ نيروي‌ انساني‌ موجود نوع‌ انبار كالاهاي‌ موجود در انبار و نحوه‌ چيدمان‌ آنها سيستم‌ كدگذاري‌ كالاهاي‌ انبار تجهيزات‌ موجود در انبار فرايند درخواس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود تحقیق بررسی عناصر گوناگون آميخته هاي تبليغات

دانلود تحقیق بررسی عناصر گوناگون آميخته هاي تبليغات نام فایل:دانلود تحقیق بررسی عناصر گوناگون آميخته هاي تبليغات فرمت ورد قابل ویرایش شامل: 25 صفحه قسمتی از متن:     چكيده : تبليغات ، بعد از ارتباطي استراتژي بازاريابي است . ارتباط عملي فراتر از ارائه اطلاعات   ( ارسال اطلاعات ) است . ارتباط موثر هنگامي برقرار ميشود كه شخص اطلاعات درستي دريافت و تحليل كند . بنابراين ارتباط بايد به عنوان فرآيندي كه داراي عوامل متعدد است نگريس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود تحقیق ارزشيابي مهارت شغلي مدير آموزشگاه

دانلود تحقیق ارزشيابي مهارت شغلي مدير آموزشگاه نام فایل:دانلود تحقیق ارزشيابي مهارت شغلي مدير آموزشگاه فرمت ورد قابل ویرایش شامل: 103 صفحه تشخيص مفاهيم........................................................................................................................................ 5       - مديريت، مديريت آموزشي،‌اصول و كاربردهاي آن - انواع سبكهاي مديريتي - آموزش و انواع آن - سيستم، انواع كاربردهاي آ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود تحقیق ارزشیابی مهارتهای شغلی

دانلود تحقیق ارزشیابی مهارتهای شغلی نام فایل:دانلود تحقیق ارزشیابی مهارتهای شغلی فرمت ورد قابل ویرایش شامل: 80 صفحه تشخيص مفاهيم   - مدیریت، مدیریت آموزشی ، اصول وکاربرد آنها                                          & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

بررسی روش اولويت‌بندي صنايع ايران بر مبناي قابليت بازارسازي بين‌المللي و تجارت الكترونيكي

بررسی روش اولويت‌بندي صنايع ايران بر مبناي قابليت بازارسازي بين‌المللي و تجارت الكترونيكي نام فایل:بررسی روش اولويت‌بندي صنايع ايران بر مبناي قابليت بازارسازي بين‌المللي و تجارت الكترونيكي  فرمت ورد قابل ویرایش شامل: 28 صفحه قسمتی از متن:     چكيده موفقيت در راهبرد جهش صادراتي مستلزم شناسايي تحولات جهشي نظير تجارت الكترونيكي در عرصه تجارت بين‌الملل است. توسعه تجارت الكترونيكي مستلزم سرمايه‌گذاري در توسعه زيرساخت‌هاي مربوط به آن، در كشور است، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود تحقیق اثرات بودجه بر رشد اقتصادی

دانلود تحقیق اثرات بودجه بر رشد اقتصادی نام فایل:دانلود تحقیق اثرات بودجه بر رشد اقتصادی فرمت ورد قابل ویرایش شامل: 41 صفحه قسمتی از متن:   مقدمه احتمالا كارآمدترين معيار برآورد موفقيت در دوره گذار افزايش پايدار توليد است كه از طريق كنترل تورم و آزاد سازي بازار بدست مي آيد. گذار ( Transiton )  فرآيند تاريخي پويايي است كه تقريبا تمامي عناصر جامعه را وادار به تغيير مي كند. ارزيابي پيشرفت تعداد زيادي از كشورهاي در حال گذار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود تحقیق بررسی تاثر شلاقي بر زنجيرة تأمين

دانلود تحقیق بررسی تاثر شلاقي بر زنجيرة تأمين نام فایل:دانلود تحقیق بررسی تاثر شلاقي بر زنجيرة تأمين فرمت ورد قابل ویرایش شامل: 20 صفحه قسمتی از متن: - مقدمه اكثر تعارفي كه از زنجيره عرض ارائه ميشود به نوعي به ساختار خطي زنجيره عرضه اشاره مي كنند . واضح ترين مشخصه اين ساختار جريان وارده از سمت اعضا بالادستي به سمت اعضا پايين دستي و جرياناطلاعات در جهت مخالف است . در ان ساختارهر عضوي تنها قراري ارتباط مستقيم بااعضا بلاواسطه قبل و بعد از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود تحقیق اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران

دانلود تحقیق اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران نام فایل:دانلود تحقیق اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران فرمت ورد قابل ویرایش شامل: 17 صفحه مقدمه...................................................................................................................................... 1 گفتارپیش ....................................................................................................................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود تحقیق بررسی بازده خصوصي سرمايه انساني در ايران

دانلود تحقیق بررسی بازده خصوصي سرمايه انساني در ايران نام فایل:دانلود تحقیق بررسی بازده خصوصي سرمايه انساني در ايران  فرمت ورد قابل ویرایش شامل: 27 صفحه قسمتی از متن:   چكيده:     يكي از موارد مهم قابل بحث در جامعه امروزي ارتباط تحصيلات با درآمد است كه اقتصاددانان از آن بـه عـنوان بُعد خـرد سرمايه انساني ياد مي‌كنند ( بُعد كلان آن نقش تحصيلات در رشد اقتصادي‌ است) . براين اساس از ابزار متداول و مرسوم براي تخمين ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود تحقیق بررسی مبانی روابط عمومی

دانلود تحقیق بررسی مبانی روابط عمومی نام فایل:دانلود تحقیق بررسی مبانی روابط عمومی فرمت ورد قابل ویرایش شامل: 140 صفحه مقدمه ........................................................................................ 1 بخش اول تاريخچه روابط عمومي در جهان ..................................................... 4 بخش دوم تاريخ روابط عمومي در ايران ........................................................... 7 تعاريف : روابط عمومي ..... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان
تعداد صفحه(143):