دانلود پروژه رشته های مختلف

دانلود تحقیق - شناسايي اثرات شوك‌ها بر منابع و مصارف بانكي رفاه با فرمت ورد

دانلود تحقیق - شناسايي اثرات  شوك‌ها بر منابع و مصارف بانكي رفاه با فرمت ورد در فصل اول اين تحقيق كلياتي در مورد مسئله تحقيق، فرضيات و اهداف موضوع آورده شده و در فصل دوم مسائلي همچون بانكداري بدون ربا، منابع و مصارف بانكي، تاريخچه بانك رفاه و معرفي آن، وضعيت منابع و مصارف بانك رفاه بيان گرديده است. در فصل سوم به تعريف شوك‌ها، بي‌ثباتي اقتصادي و نحوه تاثيرگذاري آنها بر اقتصاد و منابع و مصارف بانك‌ها، از طريق ايجاد نااطميناني[1] در متغيرهاي كلان اقتصادي پردا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

رشد اقتصادي در كشاورزي با فرمت ورد

رشد اقتصادي در كشاورزي با فرمت ورد فصل اول چكيده                                                                &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان
تعداد صفحه(13):