دانلود پروژه رشته های مختلف
پشتیبانی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت داشتن هرگونه سوال راهنمایی و پشتیبانی میتوانید با ایمیل sellfile2016@gmail.com در تماس باشید

تحقیق بازاریابی با فرمت ورد

تحقیق بازاریابی با فرمت ورد دانلود تحقیق، پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد بازاریابی با فرمت ورد     تعداد صفحات: 47 صفحه فرمت ورد قابل ویرایش بازاریابی مقدمه ....................................................................................................................................................................................... 43 تعریف بازاریابی .................................................. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

تحقیق تعهد سازماني و سلامت سازماني با فرمت ورد

تحقیق تعهد سازماني و  سلامت سازماني با فرمت ورد دانلود تحقیق، پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد تعهد سازماني و  سلامت سازماني با فرمت ورد    تعدا صفحات: 50 صفحه 2-2- تعاريف تعهد   23 2-3- ايجادوتقويت تعهد   24 2-4- ويژگيهاي کارکنان متعهد   26 2-5- تعهدسازماني   27 2-5-1- دلايل توجه به تعهدسازماني .. 28 2-5-2- تعهدسازماني مفهوم يك بعدي ياچندبعدي؟ . 29 2-5-3- ابعاد تعهد سازماني .. 34 2-5-4- مطا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

سرمایه فکری و رضایت شغلی

سرمایه فکری و رضایت شغلی دانلود تحقیق، پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد سرمایه فکری و رضایت شغلی با فرمت ورد   تعداد صفحات: 47 صفحه -2-     مبانی نظری سرمایه فکری .............................................................................................. 14 2-2-1- مفهوم سرمایه فکری.............................................................................. 14 2-2-2- سير تاريخي توسعه مفهوم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

مسئولیت پذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی

مسئولیت پذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی دانلود تحقیق، پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد مسئولیت پذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی با فرمت ورد     تعداد صفحات: 58 صفحه تعاریف مختلف پیرامون مسئولیت پذیری اجتماعی نظریات مسئولیت اجتماعی تاریخچه مسئولیت پذیری اجتماعی - آثار مثبت رعایت مسئولیت اجتماعی بر عملکرد و موفقیت سازمان عوامل مهم مرتبط و وابسته به مسئولیت اجتماعی حوزه های مختلف مسئولیت پذیری اجتماعی ..... ...... ... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

فرهنگ سازمانی با فرمت ورد

فرهنگ سازمانی با فرمت ورد دانلود تحقیق، پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد فرهنگ سازمانی با فرمت ورد   تعداد صفحات: 53 صفحه   - مقدمه . 10 2-2- مفهوم فرهنگ ... 11 2-3- تعاریف فرهنگ ... 11 2-4 - تعاریف فرهنگ سازمانی .. 11 2-5- عوامل مؤثر در شکل گیری فرهنگ سازمانی .. 15 2-6- کارکردهای فرهنگ سازمانی .. 17 2-7 - سطوح فرهنگ سازمانی .. 17 2-8 - راهبردهای تغییر فرهنگ سازمانی .. 20 2-8-1- سنجش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان
تعداد صفحه(18):