دانلود پروژه رشته های مختلف
پشتیبانی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت داشتن هرگونه سوال راهنمایی و پشتیبانی میتوانید با ایمیل sellfile2016@gmail.com در تماس باشید

بدیع با فرمت ورد

 بدیع با فرمت ورد     مقدمه ...................................................................................................................1 فصل اول روش تسجیع ...........................................................................................................16 1- سجع متوازی ....................................................................................................16 سجع و زبان ع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

وندافزایی به ستاکهای سادة فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار (طبق نظریة حاکمیت و مرجع گزینی)

 وندافزایی به ستاکهای سادة فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار (طبق نظریة حاکمیت و مرجع گزینی) چکیده به منظور بیان و توصیف مفاهیم و حفظ و غنای زبان می توان با استفاده از فرایند وندافزایی اقدام به واژه سازی و واژه پردازی کرد. این پژوهش بر آن است تا انواع وندها و ستاکهای ساده فعلی را که طی وندافزایی در گونه های مختلف زبان فارسی معیار از آنها استفاده می شود، تعیین نماید. علاوه بر آن ویژگیهای انواع مختلف وندافزایی به همراه تغییرات حاصل از این فرایند درهر یک از بخشهای نظام زبان بررسی خواهد شد. ع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

تحقیق رشته ادبیات - نحوه ی تجلی افکا رو اندیشه های رضی در دیوان با فرمت ورد

تحقیق رشته ادبیات - نحوه ی تجلی افکا رو اندیشه های رضی در دیوان با فرمت ورد تحقیق رشته ادبیات - نحوه ی تجلی افکا رو اندیشه های رضی در دیوان با فرمت ورد موضوع: برای شناخت و شناساندن شخصیتهای برجسته علمی، یکی از بهترین روشها بررسی آثار مکتوب آنان است که بازتاب آرا و اندیشه ها و تجلیگاه علم و دانش آنهاست از آنجائیکه شناخت دقیق افکار و اندیشه های هر یک از بزرگان می تواند چراغ روشنگری فراروی نسل جوان باشد ما را بر آن داشت تا برای تحقق این آرمان مقدس، دست به دامن آسمان پرستاره ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

تحقیق رشته ادبیات با موضوع مولوی با فرمت ورد

تحقیق رشته ادبیات با موضوع مولوی با فرمت ورد تحقیق رشته ادبیات با موضوع مولوی با فرمت ورد فصل اول: «سرگذشت و احوال مولوي».......................................................... 1-1سرگذشت و احوال مولوي ....................................................................... 1-2افكار و عقايد عرفاني ................................................................................ فصل دوم «مولوي چه مي گويد؟»............. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

تحقیق رشته ادبیات ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه با فرمت ورد

تحقیق رشته ادبیات  ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه با فرمت ورد تحقیق رشته ادبیات  ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه با فرمت ورد چکيده 1 مقدمه . 2 فصل اول . 5 کليات .. 5 1-1) معناي لغوي محاربه 6 2-1) محاربه در قرآن كريم . 7 3-1) اصطلاح محاربه از ديدگاه اماميه 12 4-1) اصطلاح محاربه از ديدگاه اهل سنت .. 20 فصل دوم . 21 ماهيت محاربه . 21 1-2 ) مفاد آيه محاربه 22 1-1-2) بررسي عنوان محاربه 22 2-1-2) بررسی عنوان افساد در زمين 50 1-2- ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان
تعداد صفحه(4):