دانلود پروژه رشته های مختلف

دانلود تحقیق جامع در مورد آتشفشان با فرمت ورد

دانلود تحقیق جامع در مورد آتشفشان با فرمت ورد مقدمه             می دانیم که زمین در ابتدا به حالت کره گداخته‌ای بوده است که پس از طی میلیونها سال بخش خارجی آن به صورت قشر سختی در آمد. این پوسته به دفعات بر اثر عبور مواد مذاب درونی سوراخ گردید و سنگهای آتشفشانی زیادی به سطح آن رسید.         می دانیم که زمین در ابتدا به حالت کره گداخته‌ای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود تحقیق سیستم ارت و محاسبات آن

دانلود تحقیق سیستم ارت و محاسبات آن 169 صفحه چکیدهسیستم ارت مناسب بایستی امپدانس الکتریکی بسیار پایین ، مقاومت مکانیکیبسیار بالاو مقاومت بالا در برابر خوردگی داشته باشد. انواع زمین کردن الکتریکیعبارت است از : زمین کردن به شکل مستقیم ، زمین کردن از طریق مقاومت، زمینکردن از طریق راکتانس، زمین کردن از طریق ترانسفورماتور و زمین کردن ایزوله میباشد. انواع زمین کردن حفاظتی شامل: گراند تجهیزات، گراند صاعقه گیر، گراندبارهايساکن، گراند ایزوله ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پروژه رشته جغرافیا - صنعت مسافرت و جهانگردی با فرمت ورد

پروژه رشته جغرافیا - صنعت مسافرت و جهانگردی با فرمت ورد فصل اول: تعاریف و مفاهیم جهانگردی صنعت مسافرت و جهانگردی به عنوان بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین صنعت در دنیا به حساب می‌آید. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی می‌دانند. صنعت جهانگردی در سراسر دنیا، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، که شکل‌های دیگر اقتصادی مانند تولید یا استخراج منابع طبیعی به صرفه نیست، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پروژه رشته جغرافیا - شناخت ویژگی های طبیعی و جغرافیایی روستای چاه ملک با فرمت ورد

پروژه رشته جغرافیا - شناخت ویژگی های طبیعی و جغرافیایی  روستای چاه ملک  با فرمت ورد مقدمه ................................................................................................................................... 1 فصل اول : ویژگی های عمومی شهرستان مورد مطالعه 1-1 وسعت و موقعیت شهرستان نائین ..................................................................... 3 2-1 بررسی جمعیت و پراکندگی آن در شهرستان نائین ................................................ 5 1-2-1 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پروژه رشته جغرافیا - حوزه آبخیز رودخانه بیرجند با فرمت ورد

پروژه رشته جغرافیا - حوزه آبخیز رودخانه بیرجند با فرمت ورد طرح مسأله حوزه آبخیز رودخانه بیرجند در استان خراسان جنوبی قرار گرفته است. این رودخانه از ارتفاعات شرق بیرجند سرچشمه گرفته و بعد از عبور از شهر بیرجند به سمت غرب جریان می‌یابند و بعد از پیوستن چندین رودخانه دیگر به آن با نام رود شور بیرجند سیلاب آنها به کویر لوت می‌ریزد. رودخانه بیرجند خشکرودی فصلی است و دبی آن در محل خروج از دشت حدود 300 لیتر در ثانیه گزارش شده است و با توجه به آمار هو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان
تعداد صفحه(2):