دانلود پروژه رشته های مختلف
پشتیبانی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت داشتن هرگونه سوال راهنمایی و پشتیبانی میتوانید با ایمیل sellfile2016@gmail.com در تماس باشید

تحقیق سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت با فرمت ورد

تحقیق سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت با فرمت ورد تحقیق رابطۀ بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت با فرمت ورد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

تحقیق تأثير ناكامي در ميزان پرخاشگري بين دانش آموزان با فرمت ورد

 تحقیق تأثير ناكامي در ميزان پرخاشگري بين دانش آموزان با فرمت ورد  تحقیق تأثير ناكامي در ميزان پرخاشگري بين دانش آموزان با فرمت ورد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

تحقیق رضايت شغلي و استفاده بهينه از زمان در كارمندان با فرمت ورد

تحقیق رضايت شغلي و استفاده بهينه از زمان در كارمندان با فرمت ورد تحقیق بررسي تأثير رضايت شغلي و استفاده بهينه از زمان در كارمندان با فرمت ورد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

تحقیق مواد کمک آموزشی و حضور متصدیان آزمایشگاه ها بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با فرمت ورد

تحقیق مواد کمک آموزشی و حضور متصدیان آزمایشگاه ها بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با فرمت ورد تحقیق بررسی میزان تاثیر مواد کمک آموزشی و حضور متصدیان آزمایشگاه ها بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با فرمت ورد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان
تعداد صفحه(10):