دانلود پروژه رشته های مختلف

دانلود پروژه سلنيوم و اصلاح آلودگي آن در خاك با فرمت ورد

دانلود پروژه سلنيوم و اصلاح آلودگي آن در خاك با فرمت ورد فهرست مطالب فصل اول- خصوصيات سلنيوم. 1 مقدمه: 2 خصوصيات فيزيكي و شيميايي: سلينوم. 3 خصوصيات و اشكال سلنيوم در طبيعت: 8 حضور و توليد سلنيوم در طبيعت.. 9 موارد استفاده سلنيوم در صنايع. 13 فصل دوم تاثيرات و خطرات سلنيوم. 14 تاثيرات سلنيوم جانداران.. 15 نقش سلنيوم در بدن انسان و بررسي نياز روزانه به آن.. 15 نقش فيزيولوژيكي سلنيوم. 16 خطرات مصرف بيش از حد سلنيوم. 19 خطرا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان
تعداد صفحه(1):