دانلود پروژه رشته های مختلف

دانلود پرسشنامه رضامندي زناشويي اسلامي با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه رضامندي زناشويي اسلامي با فرمت ورد فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 4 تعداد سوالات: 50 شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,900 تومان

دانلود پرسشنامه تفکر سازنده با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه تفکر سازنده با فرمت ورد پرسشنامه تفکر سازنده این پرسشنامه در سال 1990 توسط اسپتاین و مایر جهت اندازه گیری توانایی های تجربی ساخته شده است پرسشنامه شامل شش مقیاس انطباق هیجانی، انطباق رفتاری، تفکر طبقه بندی شده ، تفکر خرافی، خوش بینی خام و تفکر منفی است. این پرسشنامه دارای 30 سوال بوده و سه بعد شناختی نگرش شامل نگرش نسبت به خود، دنیا و آینده را نیز در افراد افسرده ارزیابی می کند. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت می باشد(1=ک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود پرسشنامه سبک‌های تفکر مدیران با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه سبک‌های تفکر مدیران با فرمت ورد      پرسشنامه سبک‌های تفکر مدیران (قانون گذارانه، اجرایی، قضایی، مونارشی، سلسله مراتبی، الیگارشی، آنارشی، کلی، جزئی، درونی، بیرونی، آزادمنشانه و محافظه‌کارانه): كه بر پايه نظریه خودگردانی ذهنی استرنبرگ استوار است. نمره‌گذاری این پرسشنامه بر اساس مقیاس 7 درجه‌ای لیکرت انجام می‌گیرد، به‌این‌ترتیب که کاملاً مخالفم امتیاز 1، مخالفم امتیاز 2، تا حد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پرسشنامه سنجش جوسازمانی پلاس دلتا با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه سنجش جوسازمانی پلاس دلتا با فرمت ورد مقیاس جوسازمانی (پلاس دلتا[1] ، 2011)، دارای 40 گویه و شامل 8 زیر مقیاس می‌باشد که عبارت‌اند از: طراحی سازمانی شامل گویه های 1 تا 5، ویژگی‌های شخصیتی شغل شامل گویه های 6 تا 10، روابط میان همکاران شامل گویه های 11 تا 15، فرهنگ محیط کار شامل گویه های 16 تا 20، مدیریت ارشد شامل گویه های 21 تا 25، سرپرستی مستقیم شامل گویه های 26 تا 30، فرایندهای کاری شامل گویه های 31 تا 35 و ارتباطات ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(61):
محبوبترین محصولات
پرفروش ترین محصولات