دانلود پروژه رشته های مختلف
پشتیبانی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت داشتن هرگونه سوال راهنمایی و پشتیبانی میتوانید با ایمیل sellfile2016@gmail.com در تماس باشید

دانلود پروژه کامل رشته عمران - دانلود پروژه راهسازی با نرم افزار land

دانلود پروژه کامل رشته عمران - دانلود پروژه راهسازی با نرم  افزار land فهرست: ویژگی های مسیر تهیه پلان مسیر – تعیین محور مسیر – طراحی و تقسیم قوس های افقی – کیلومتراژ گذاری رسم پروفایل طولی و تعیین خط پروژه – ترسیم پروفیل طولی زمین – طراحی و ترسیم قوس های قائم رسم نیمرخ های عرضی و محاسبات جدول عملیات خاکی جدول عملیات خاکی و منحنی بروکنر پیوست ها نقشه ها پلان جزییات اجرای کلوتویید پروفیل طولی جزییات اجرای ق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود پروژه رشته عمران - دانلود پروژه کامل راه همراه با نقشه ها

دانلود پروژه رشته عمران - دانلود پروژه کامل راه همراه با نقشه ها فهرست: مشخصات راه قوسهای افقی قوسهای قائم پلان راه پروفیل طولی راه پروفیل عرضی راه جدول حجم عملیات خاکی جدول و منحنی بروکنر طرح روسازی راه نقشه توپوگرافی راه قالب Pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
تعداد صفحه(1):