تحقیقات ناب

تحقیقات ناب

پشتیبانی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت داشتن هرگونه سوال راهنمایی و پشتیبانی میتوانید با ایمیل sellfile2016@gmail.com در تماس باشید

دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با فرمت ورد   دانلود پرسشنامه پرخاشگری با فرمت ورد   فرمت ورد قابل ویرایش تعداد سوالات:  29 شیوه نمره گذاری:  دارد روایی:  دارد پایایی:  دارد دانلود پرسشنامه پرخاشگری,پرسشنامه پرخاشگری,پرسشنامه, پرخاشگری,   پرسشنامه پرخاشگری معرفی آزمون نسخه جدید پرسشنامه پرخاشگری که نسخه قبلی آن تحت عنوان پرسشنامه خصومت بود، توسط باس و پری (1992)، مورد بازنگری قرار گرفت. این پرسشنام ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود پرسشنامه سازگاري بل با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه سازگاري بل با فرمت ورد اين پرسشنامه داراي 160 سوال است که هر سوال از سه گزينه بلي ، خير و نمي دانم تشکيل شده است. براي پاسخ دادن به سوال ها به نکات زير توجه کنيد. توجه داشته باشيد که در اين پرسشنامه ، جواب درست يا غلط وجود ندارد، بلکه هر فرد ممکن است بر اساس نظر خود به سوال ها پاسخ دهد. در پاسخ دادن به سوال ها آن چه مهم است بيان صريح و روشن احساسات، افکار و علايق شماست. پاسخ خود را به هريک از سوال ها در پاسخنامه در قسم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود پرسشنامه هوش معنوی با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه هوش معنوی با فرمت ورد پرسشنامه هوش معنوی فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:  4 تعداد سوالات:  42 شیوه نمره گذاری:  دارد روایی:  دارد پایایی:  دارد پرسشنامه هوش معنوی، دانلود پرسشنامه هوش معنوی،  هوش معنوی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود پرسشنامه 60 سئوالی طرح پنج عاملی ویژگی های شخصیتی با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه 60 سئوالی طرح پنج عاملی ویژگی های شخصیتی با فرمت ورد پرسش نامه 5 عامل شخصیتی نئو  6 صفحه فرمت ورد قابل ویرایش تعداد سوالات:  60 شیوه نمره گذاری:  دارد روایی:  دارد پایایی:  دارد پرسش نامه 5 عامل شخصیتی نئو،عامل شخصیتی نئو،دانلود پرسش نامه 5 عامل شخصیتی نئو، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود پرسشنامه مهارت های شناختی و فراشناختی با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه مهارت های شناختی و فراشناختی با فرمت ورد پرسشنامه مهارت های شناختی و فراشناختی فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:  7 تعداد سوالات:  42 شیوه نمره گذاری:  دارد پایایی:  دارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود پرسشنامه انگیزۀ پیشرفت تحصیلی هرمنس با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه انگیزۀ پیشرفت تحصیلی هرمنس با فرمت ورد پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس فرمت ورد قابل ویرایش 4 صفحه تعداد سوالات:  29 شیوه نمره گذاری:  دارد روایی:  دارد پایایی:  دارد   پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس ، دانلود پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس ،انگیزه پیشرفت هرمنس پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس : در این پژوهش برای ارزیابی انگیزه پیشرفت از آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس استفاده می شود. هرمنس (1987) بر اساس روش های تجربی و ن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود پرسشنامه مقیاس ارزیابی اهمال کاری تحصیلی با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه مقیاس ارزیابی اهمال کاری تحصیلی با فرمت ورد پرشسنامه اهمال‏کاری تحصیلی فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:  2 تعداد سوالات:  12 شیوه نمره گذاری:  دارد پایایی:  دارد پرشسنامه اهمال‏کاری تحصیلی، دانلود پرشسنامه اهمال‏کاری تحصیلی، اهمال‏کاری تحصیلی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود پرسشنامه شیوه فرزندپروری با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه شیوه فرزندپروری با فرمت ورد پرسشنامه شیوه فرزندپروری فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:  4 تعداد سوالات:  32 شیوه نمره گذاری:  دارد پایایی:  دارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی با فرمت ورد پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی فرمت ورد قابل ویرایش تعداد سوالات:  15 شیوه نمره گذاری:  دارد پایایی:  دارد 2 صفحه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پرسشنامه مقیاس ارزشی شوارتز با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه مقیاس ارزشی شوارتز با فرمت ورد پرسشنامه ارزشی شوارتز فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:  6 تعداد سوالات:  57 شیوه نمره گذاری:  دارد پایایی:  دارد پرسشنامه ارزشی شوارتز، دانلود پرسشنامه ارزشی شوارتز، ارزشی شوارتز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود پرسشنامه هویت با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه هویت با فرمت ورد پرسشنامه سبک هویت برزونسکی   فرمت ورد قابل ویرایش تعداد سوالات:  40 شیوه نمره گذاری:  دارد روایی:  دارد پایایی:  دارد پرسشنامه سبک هویت برزونسکی، دانلود پرسشنامه سبک هویت برزونسکی، سبک هویت برزونسکی سوالات مقیاس های سبک هویت مقیاس سوالات اطلاعاتی 2-5-6-16-18-25-26-30-33-35-37 هنجاری 4-10-19-21-23-28-32-34-40 سردرگم/اجتنابی 3-8-13-17-24-27-29-31-36-38 تعهد 1 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود پرسشنامه سبک زندگی با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه سبک زندگی با فرمت ورد پرسشنامه سبک زندگی فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:  4 تعداد سوالات:  70 شیوه نمره گذاری:  دارد پایایی:  دارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود پرسشنامه حمایت اجتماعی با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه حمایت اجتماعی با فرمت ورد پرسشنامه حمایت اجتماعی   فرمت ورد قابل ویرایش تعداد سوالات:  19 شیوه نمره گذاری:  دارد پایایی:  دارد پرسشنامه حمایت اجتماعی، دانلود پرسشنامه حمایت اجتماعی،  حمایت اجتماعی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شانه با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شانه با فرمت ورد پرسشنامه هوش هیجانی شانه فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:  4 تعداد سوالات:  33 شیوه نمره گذاری:  دارد پایایی:  دارد پرسشنامه هوش هیجانی شانه، دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شانه،هوش هیجانی شانه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود پرسشنامه شیوه های مقابله با استرس پارکر و اندلر با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه شیوه های مقابله با استرس پارکر و اندلر با فرمت ورد پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس فرمت ورد قابل ویرایش تعداد سوالات:  48 شیوه نمره گذاری:  دارد روایی:  دارد پایایی:  دارد 4 صفحه پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس، دانلود پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس، راهبردهای مقابله با استرس، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود پرسشنامه اختلال تنظیم هیجانی با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه اختلال تنظیم هیجانی با فرمت ورد پرسشنامه اختلالات تنظیم هیجانی گراتس 2004   فرمت ورد قابل ویرایش تعداد سوالات:  36 شیوه نمره گذاری:  دارد روایی:  دارد پایایی:  دارد پرسشنامه اختلالات تنظیم هیجانی،دانلود پرسشنامه اختلالات تنظیم هیجانی، اختلالات تنظیم هیجانی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود پرسشنامه آزمون تفكرات غيرمنطقي با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه آزمون تفكرات غيرمنطقي با فرمت ورد شامل 66 سوال به همراه پاسخنامه     پرسشنامه آزمون تفكرات غيرمنطقي   خواهشمنديم جملات زير را به دقت بخوانيد. جملاتي را كه با احساس و فكر شما هماهنگ است و آنها را مطابق با روش كلي خود مي يابيد در پاسخنامه مقابل (بلي) و در غير اينصورت مقابل (خير) ضربدر بگذاريد. لطفاً توجه داشته باشيد كه به تمامي جملات پاسخ دهيد و در اين برگه ها علامتي نگذاريد. با تشكر 1ـ اغلب به خواسته هاي ديگران ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود آزمون شخصيتي آيزنگ با فرمت ورد

دانلود آزمون شخصيتي آيزنگ با فرمت ورد شامل 57 سوال به همراه پاسخنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
تعداد صفحه(12):