تحقیقات ناب

تحقیقات ناب

پشتیبانی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت داشتن هرگونه سوال راهنمایی و پشتیبانی میتوانید با ایمیل sellfile2016@gmail.com در تماس باشید

دانلود پرسشنامه اضطراب کتل با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه اضطراب کتل با فرمت ورد پرسشنامه اضطراب کتل در اين پرسشنامه 40 سوال مطرح مي شود كه اكثر مردم در زندگي خود با آنها روبرو مي شوند . به همه سوالها با صداقت كامل پاسخ دهيد . در مقابل هر سوال سه پاسخ و زير هر پاسخ يك مربع وجود دارد . سوال را به دقت بخوانيد و پاسخي را كه با وضعيت شما بيشتر سازگاري دارد با علامت × در داخل مربع مشخص كنيد . تلاش كنيد كه كمتر از پاسخ وسط استفاده كنيد . به همه سوالها پاسخ دهيد . براي هر س ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود پرسشنامه نارسایی هیجانی آلکسی تایمیا با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه نارسایی هیجانی آلکسی تایمیا با فرمت ورد فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:  4 تعداد سوالات:  20 پایایی:  دارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود پرسشنامه پایبندی مذهبی با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه پایبندی مذهبی با فرمت ورد شامل 60 سوال به همراه شیوه نمره گذاری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود پرسشنامه رضامندي زناشويي اسلامي با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه رضامندي زناشويي اسلامي با فرمت ورد فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 4 تعداد سوالات: 50 شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,900 تومان

دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی با فرمت ورد پرسشنامه تعهد سازمانی فرمت ورد قابل ویرایش تعداد سوالات:  24 شیوه نمره گذاری:  دارد پایایی:  دارد پرسشنامه تعهد سازمانی ، دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی ، تعهد سازمانی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون با فرمت ورد بهمراه شیوه نمره گذاری، روایی و پایایی شامل 26 سوال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود پرسشنامه سبک دلبستگي بزرگسال کولينز و ريد با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه سبک دلبستگي بزرگسال کولينز و ريد با فرمت ورد   پرسشنامه سبک دلبستگي بزرگسال کولينز و ريد فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 3 تعداد سوالات:  18 شیوه نمره گذاری:  دارد پایایی:  دارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پرسشنامه توانمندسازی با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه توانمندسازی با فرمت ورد پرسشنامه توانمند سازی کارکنان فرمت ورد قابل ویرایش تعداد سوالات:  19 شیوه نمره گذاری:  دارد پایایی:  دارد     عبارات مربوط به خرده مقیاسها (مولفه های ) پرسشنامه توانمند سازی به شرح زیر می باشند :  بُعد احساس معنی داری در شغل احساس شایستگی در شغل احساس داشتن حق انتخاب احساس موثر بودن احساس مشارکت با دیگران سوالات 3-1 7-4 10- 8 13-11 19-14 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود پرسشنامه خلاقیت با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه خلاقیت با فرمت ورد پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیب 1979 فرمت ورد قابل ویرایش تعداد سوالات:  50 شیوه نمره گذاری:  دارد روایی:  دارد پایایی:  دارد پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیب، دانلود پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیب،  خلاقیت سازمانی، رندسیب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر با فرمت ورد پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:  7 تعداد سوالات:  48 شیوه نمره گذاری:  دارد پایایی:  دارد     پرسشنامه مديريت  كيفيت فراگير این پرسشنامه توسط مقیمی وهمکاران درسال 1388 معرفی گردیده است که توسط محرم زاده ودیگران (1388)نیزمورداستفاده قرارگرفته است.در این پرسشنامه هشت بعد حمایت و رهبری مدیریت  عالی سازمان ،برنامه ریزی استرا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود پرسشنامه نگرش مذهبی گلریز با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه نگرش مذهبی گلریز با فرمت ورد   پرسشنامه نگرش مذهبی گلریز فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:  2 تعداد سوالات:  25 شیوه نمره گذاری:  دارد پایایی:  دارد پرسشنامه نگرش مذهبی گلریز، دانلود پرسشنامه نگرش مذهبی گلریز، نگرش مذهبی گلریز، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلچ با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلچ با فرمت ورد پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلچ فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:  7 تعداد سوالات:  22 شیوه نمره گذاری:  دارد روایی:  دارد پایایی:  دارد پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلچ، دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلچ،فرسودگی شغلی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود پرسشنامه هوش معنوي با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه هوش معنوي با فرمت ورد پرسشنامه هوش معنوی فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:  4 تعداد سوالات:  42 شیوه نمره گذاری:  دارد روایی:  دارد پایایی:  دارد پرسشنامه هوش معنوی، دانلود پرسشنامه هوش معنوی،  هوش معنوی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس با فرمت ورد پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس فرمت ورد قابل ویرایش تعداد سوالات:  29 شیوه نمره گذاری:  دارد روایی:  دارد پایایی:  دارد   پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس ، دانلود پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس ،انگیزه پیشرفت هرمنس پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس : در این پژوهش برای ارزیابی انگیزه پیشرفت از آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس استفاده می شود. هرمنس (1987) بر اساس روش های تجربی و نظریات م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود پرسشنامه سبک هویتی برزونسکی با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه سبک هویتی برزونسکی با فرمت ورد پرسشنامه سبک هویت برزونسکی   فرمت ورد قابل ویرایش تعداد سوالات:  40 شیوه نمره گذاری:  دارد روایی:  دارد پایایی:  دارد پرسشنامه سبک هویت برزونسکی، دانلود پرسشنامه سبک هویت برزونسکی، سبک هویت برزونسکی سوالات مقیاس های سبک هویت مقیاس سوالات اطلاعاتی 2-5-6-16-18-25-26-30-33-35-37 هنجاری 4-10-19-21-23-28-32-34-40 سردرگم/اجتنابی 3-8-13-17-24-27-29-31-36-38 تعهد 1 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود پرسش نامه هوش هیجانی با فرمت ورد

دانلود پرسش نامه هوش هیجانی با فرمت ورد پرسشنامه هوش هیجانی فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:  4 تعداد سوالات:  33 شیوه نمره گذاری:  دارد پایایی:  دارد پرسشنامه هوش هیجانی ، دانلود پرسشنامه هوش هیجانی ، هوش هیجانی ، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود پرسشنامه رفتارهای آسیبی با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه رفتارهای آسیبی با فرمت ورد شامل 97 سوال شامل بخش های پرسشنامه رفتارهای آسیبی دلایل و انگیزه­های خود آسیب رسانی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود پرسشنامه خشنودی شغلی - شاخص توصیف شغل (اسمیت،کندال،هیولین) با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه خشنودی شغلی - شاخص توصیف شغل (اسمیت،کندال،هیولین) با فرمت ورد پرسشنامه سنجش رضایت شغلی (JDI) اسمیت، کندال و هیولیندر 1969 فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:  5 تعداد سوالات:  72 شیوه نمره گذاری:  دارد پایایی:  دارد پرسشنامه سنجش رضایت شغلی، دانلود پرسشنامه سنجش رضایت شغلی،  سنجش رضایت شغلی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه عدالت سازمانی با فرمت ورد

پرسشنامه عدالت سازمانی با فرمت ورد پرسشنامه عدالت سازمانی فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:  4 تعداد سوالات:  34 شیوه نمره گذاری:  دارد روایی:  دارد پایایی:  دارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی با فرمت ورد پرسشنامه فرسودگی شغلی فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:  7 تعداد سوالات:  22 شیوه نمره گذاری:  دارد روایی:  دارد پایایی:  دارد پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلچ، دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلچ،فرسودگی شغلی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
تعداد صفحه(12):