تحقیقات ناب

تحقیقات ناب

پشتیبانی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت داشتن هرگونه سوال راهنمایی و پشتیبانی میتوانید با ایمیل sellfile2016@gmail.com در تماس باشید

دانلود پرسشنامه رضایت شغلی با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه رضایت شغلی با فرمت ورد تعداد سوالات: 72 شیوه نمره گذاری: دارد فرمت ورد قابل ویرایش   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پرسشنامه تعارض کار - خانواده با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه تعارض کار - خانواده با فرمت ورد پرسشنامه تعارض کار خانواده و خانواده  کار فرمت ورد قابل ویرایش تعداد سوالات:  18 شیوه نمره گذاری:  دارد روایی:  دارد پایایی:  دارد پرسشنامه تعارض کار خانواده و خانواده  کار، دانلود پرسشنامه تعارض کار خانواده و خانواده  کار،  تعارض کار خانواده و خانواده  کار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پرسش نامه بهزیستی روانشناختی با فرمت ورد

دانلود پرسش نامه بهزیستی روانشناختی با فرمت ورد پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف   فرمت ورد قابل ویرایش تعداد سوالات:  84 شیوه نمره گذاری:  دارد پایایی:  دارد پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف ، دانلود پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف ، بهزیستی روانشناختی ریف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود پرسش نامه تاب آوری با فرمت ورد

دانلود پرسش نامه تاب آوری با فرمت ورد فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 3 تعداد سوالات: 25 شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پرسشنامه ابعاد دلبستگی با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه ابعاد دلبستگی با فرمت ورد تعداد سوالات: 18 شیوه نمره گذاری: دارد فرمت ورد قابل ویرایش روایی: دارد پایایی: دارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پرسشنامه تحریف های شناختی با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه تحریف های شناختی با فرمت ورد پرسشنامه تحریف های شناختی فرمت ورد قابل ویرایش تعداد سوالات:  20 شیوه نمره گذاری:  دارد روایی:  دارد پایایی:  دارد پرسشنامه تحریف های شناختی، دانلود پرسشنامه تحریف های شناختی،  تحریف های شناختی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود پرسشنامه خودتنظیمی بوفترد با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه خودتنظیمی بوفترد با فرمت ورد پرسشنامه خودتنظیمی بوفترد اين پرسشنامه شامل 60 سوال است. هر يك از جملات را به دقت بخواانيد و پاسخي كه بيشترين تطبيق را با فكر يا احساس شما دارد  علامت بزنيد.   اگر شما با جمله اي كاملا مخالف هستيد يا آن را تا حد زيادي اشتباه مي دانيد، گزينه كاملا مخالفم را علامت بزنيد. اگر شما با جمله اي مخالف هستيد يا آن را تا حد زيادي اشتباه مي دانيد، گزينه مخالفم را علامت بزنيد . اگر شما درباره جمل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود پرسشنامه ابراز وجود شرینگ با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه ابراز وجود شرینگ با فرمت ورد پرسشنامه ابراز وجود شرینگ فرمت ورد قابل ویرایش تعداد سوالات:  32 شیوه نمره گذاری:  دارد پایایی:  دارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با فرمت ورد پرسشنامه فرم کوتاه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:  2 تعداد سوالات:  18 شیوه نمره گذاری:  دارد پایایی:  دارد پرسشنامه فرم کوتاه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، دانلود پرسشنامه فرم کوتاه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان،راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود پرسشنامه سبک های دلبستگی کولینز و رید با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه سبک های دلبستگی کولینز و رید با فرمت ورد پرسشنامه بازنگری شده مقیاس دلبستگی بزرگسال کولینز و رید فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:  5 تعداد سوالات:  15 شیوه نمره گذاری:  دارد پایایی:  دارد پرسشنامه بازنگری شده مقیاس دلبستگی بزرگسال، دانلود پرسشنامه بازنگری شده مقیاس دلبستگی بزرگسال،بازنگری شده مقیاس دلبستگی بزرگسال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر با فرمت ورد پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس فرمت ورد قابل ویرایش تعداد سوالات:  48 شیوه نمره گذاری:  دارد روایی:  دارد پایایی:  دارد پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس، دانلود پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس، راهبردهای مقابله با استرس، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود پرسشنامه - پرسشنامه سبک هویت با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه - پرسشنامه سبک هویت  با فرمت ورد پرسشنامه سبک هویت برزونسکی   فرمت ورد قابل ویرایش تعداد سوالات:  40 شیوه نمره گذاری:  دارد روایی:  دارد پایایی:  دارد پرسشنامه سبک هویت برزونسکی، دانلود پرسشنامه سبک هویت برزونسکی، سبک هویت برزونسکی سوالات مقیاس های سبک هویت مقیاس سوالات اطلاعاتی 2-5-6-16-18-25-26-30-33-35-37 هنجاری 4-10-19-21-23-28-32-34-40 سردرگم/اجتنابی 3-8-13-17-24-27-29-31-36-38 تعهد 1 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود پرسشنامه طرحواره یانگ با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه طرحواره یانگ با فرمت ورد فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 6 تعداد سوالات: 90 شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود پرسشنامه تکانشگری بارات

دانلود پرسشنامه تکانشگری بارات   دانلود پرسشنامه تکانشگری بارت با فرمت ورد   فرمت ورد قابل ویرایش تعداد سوالات:  30 شیوه نمره گذاری:  دارد دانلود پرسشنامه تکانشگری بارت ,پرسشنامه تکانشگری بارت, تکانشگری بارت, تکانشگری روایی:  دارد پایایی:  دارد     پرسشنامه  تکانشگری  بارت ویرایش یازدهم توسط پروفسور ارنست بارت ساخته شده است (بارت و همکاران 2004). مقیاس تکانشگری بارت همبستگ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن با فرمت ورد پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن 1985 فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 5 تعداد سوالات: 66 شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد پرسشنامه راهبردهای مقابله ای، دانلود پرسشنامه راهبردهای مقابله ای، راهبردهای مقابله ای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود پرسشنامه مقياس اختلالات يادگيري غيركلامي کودکان با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه مقياس اختلالات يادگيري غيركلامي کودکان با فرمت ورد شامل الف) مهارت هاي حركتي  شامل 4 سوال ب) مهارت هاي ديداري - شنيداري    شامل 7 سوال ج) مهارت هاي ميان فردي     شامل  4 سوال به همراه دستورالعمل نمره گذاري مقياس اختلال هاي يادگيري غيركلامي كودكان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
تعداد صفحه(12):