تحقیقات ناب

تحقیقات ناب

پشتیبانی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت داشتن هرگونه سوال راهنمایی و پشتیبانی میتوانید با ایمیل sellfile2016@gmail.com در تماس باشید

دانلود پرسشنامه سلامت اجتماعی با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه سلامت اجتماعی با فرمت ورد پرسشنامه سلامت اجتماعی کیینز 1998 فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:  2 تعداد سوالات:  25 شیوه نمره گذاری:  دارد پایایی:  دارد پرسشنامه سلامت اجتماعی کیینز، دانلود پرسشنامه سلامت اجتماعی کیینز، سلامت اجتماعی کیینز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,900 تومان

دانلود پرسشنامه تاکتیک های حل تعارض والدین با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه تاکتیک های حل تعارض والدین با فرمت ورد پرسشنامه تاکتیک های حل تعارض والدین فرمت ورد قابل ویرایش تعداد سوالات:  15 شیوه نمره گذاری:  دارد روایی:  دارد پایایی:  دارد پرسشنامه تاکتیک های حل تعارض والدین، دانلود پرسشنامه تاکتیک های حل تعارض والدین،  تاکتیک های حل تعارض والدین ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پرسشنامه پرخاشگری با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه پرخاشگری با فرمت ورد   دانلود پرسشنامه پرخاشگری با فرمت ورد   فرمت ورد قابل ویرایش تعداد سوالات:  29 شیوه نمره گذاری:  دارد روایی:  دارد پایایی:  دارد دانلود پرسشنامه پرخاشگری,پرسشنامه پرخاشگری,پرسشنامه, پرخاشگری,   پرسشنامه پرخاشگری معرفی آزمون نسخه جدید پرسشنامه پرخاشگری که نسخه قبلی آن تحت عنوان پرسشنامه خصومت بود، توسط باس و پری (1992)، مورد بازنگری قرار گرفت. این پرسشنام ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود پرسشنامه اضطراب اجتماعي جرابک با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه اضطراب اجتماعي جرابک با فرمت ورد   پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابك فرمت ورد قابل ویرایش تعداد سوالات:  25 شیوه نمره گذاری:  دارد پایایی:  دارد   شماره سوالات خرده مقياس هاي ابزار اضطراب اجتماعي عامل شماره سوالات ترس از بيگانگان 3و4و5و8و12و13و15و17 ترس از ارزيابي توسط ديگران 16و19و21و22 ترس از صحبت كردن در جمع 1و18و23و24 ترس از انزواي اجتماعي 2و7و9و20و27 ترس از آشكار شدن علايم اضطراب 6و10و11 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود پرسشنامه رضایت جنسی با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه رضایت جنسی با فرمت ورد پرسشنامه رضایت جنسی ياوري كرماني فرمت ورد قابل ویرایش تعداد سوالات:  17 شیوه نمره گذاری:  دارد پایایی:  دارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پرسشنامه عدالت سازمانی با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه عدالت سازمانی با فرمت ورد پرسشنامه عدالت سازمانی فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:  4 تعداد سوالات:  34 شیوه نمره گذاری:  دارد روایی:  دارد پایایی:  دارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود پرسشنامه سازگاري شغلي با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه سازگاري شغلي با فرمت ورد   پرسشنامه سازگاري شغلي پوركبيريان   فرمت ورد قابل ویرایش تعداد سوالات:  34 شیوه نمره گذاری:  دارد روایی:  دارد پایایی:  دارد دانلود پرسشنامه سازگاري شغلي پوركبيريان ،پرسشنامه سازگاري شغلي پوركبيريان ،سازگاري شغلي پوركبيريان ، سازگاري شغلي   پرسشنامه سازگاري شغلي اين  پرسشنامه  توسط  پوركبيريان  (  ۱۳۸۶  )  ساخته  شد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه خشم اسپیلبرگر با فرمت ورد

 پرسشنامه خشم اسپیلبرگر با فرمت ورد پرسشنامه خشم اسپیلبرگر فرمت ورد قابل ویرایش تعداد سوالات:  57 شیوه نمره گذاری:  دارد پایایی:  دارد پرسشنامه خشم، دانلود پرسشنامه خشم،  خشم، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود پرسشنامه نگرش‌ های زیست محیطی تامپسون و برتون با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه نگرش‌ های زیست محیطی تامپسون و برتون با فرمت ورد پرسشنامه نگرش‌های زیست محیطی تامپسون وبرتون فرم کوتاه   فرمت ورد قابل ویرایش 2 صحه تعداد سوالات:  15 شیوه نمره گذاری:  دارد پایایی:  دارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کییز

دانلود پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کییز   پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کییز تعداد سوالات:  33 شیوه نمره گذاری:  دارد پایایی:  دارد پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کییز، دانلود پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کییز،  بهزیستی اجتماعی کییز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود پرسشنامه مهارت‌هاي زندگی با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه مهارت‌هاي زندگی با فرمت ورد   دانلود پرسشنامه مهارت‌هاي زندگی  5 صفحه فرمت ورد قابل ویرایش تعداد سوالات:  41 شیوه نمره گذاری:  دارد   دانلود پرسشنامه مهارت‌های زندگی,پرسشنامه مهارت‌های زندگی,پرسشنامه, مهارت‌های زندگی, روایی:  دارد پایایی:  دارد   پرسشنامه مهارت‌هاي زندگی:  این پرسشنامه شامل 41 سوال بسته پاسخ در قالب شش مولفه (حل مساله، تصمیم گیری، ار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود پرسشنامه تعلل ورزی با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه تعلل ورزی با فرمت ورد مقیاس ارزیابی تعلل ورزی نسخه دانش آموز فرمت ورد قابل ویرایش 2 صفحه تعداد سوالات:  21 شیوه نمره گذاری:  دارد مقیاس ارزیابی تعلل ورزی نسخه دانش آموز ، دانلود مقیاس ارزیابی تعلل ورزی نسخه دانش آموز ، تعلل ورزی نسخه دانش آموز   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود پرسشنامه اضطراب زانگ با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه اضطراب زانگ با فرمت ورد تعداد سوالات: 20 شیوه نمره گذاری: دارد اعتبار و روایی دارد فرمت ورد قابل ویرایش 3 صفحه   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پرسشنامه اضطراب اجتماعی با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه اضطراب اجتماعی با فرمت ورد   پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابك فرمت ورد قابل ویرایش تعداد سوالات:  25 شیوه نمره گذاری:  دارد پایایی:  دارد   شماره سوالات خرده مقياس هاي ابزار اضطراب اجتماعي عامل شماره سوالات ترس از بيگانگان 3و4و5و8و12و13و15و17 ترس از ارزيابي توسط ديگران 16و19و21و22 ترس از صحبت كردن در جمع 1و18و23و24 ترس از انزواي اجتماعي 2و7و9و20و27 ترس از آشكار شدن علايم اضطراب 6و10و11 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پرسشنامه ذهن آگاهی با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه ذهن آگاهی با فرمت ورد پرسشنامه ذهن آگاهی بائر  و همکاران (2006) فرمت ورد قابل ویرایش تعداد سوالات:  39 شیوه نمره گذاری:  دارد پایایی:  دارد پرسشنامه ذهن آگاهی، دانلود پرسشنامه ذهن آگاهی، ذهن آگاهی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود پرسشنامه اضطراب با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه اضطراب با فرمت ورد تعداد سوالات: 20 شیوه نمره گذاری: دارد اعتبار و روایی دارد فرمت ورد قابل ویرایش   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود پرسشنامه راهبردهای یادگیری (شناختی و فراشناختی) با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه راهبردهای یادگیری (شناختی و فراشناختی) با فرمت ورد پرسشنامه راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی فرمت ورد قابل ویرایش تعداد سوالات:  86 شیوه نمره گذاری:  دارد روایی:  دارد پایایی:  دارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر با فرمت ورد تعداد سوالات: 17 شیوه نمره گذاری: دارد فرمت ورد قابل ویرایش   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پرسشنامه سنجش عزت نفس با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه سنجش عزت نفس با فرمت ورد   تعداد سوالات: 58 شیوه نمره گذاری:  دارد روایی:  دارد پایایی:  دارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود پرسشنامه سنجش سلامت عمومی با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه سنجش سلامت عمومی با فرمت ورد پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:  4 تعداد سوالات:  28 شیوه نمره گذاری:  دارد پایایی:  دارد   پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر ( GHQ-28 ) پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هيلر ( GHQ-28 ) (1979) شناخته­شده­ترین ابزار غربالگري در روانپزشکي است که تأثير شگرفي بر پيشرفت پژوهش­ها داشته است و براي شناسايي اختلالات رواني غيرساي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
تعداد صفحه(12):