دانلود پروژه رشته های مختلف

پروژه رشته فیزیک - ارتباط بين طيف خروجي و كاواك در ليزر نيمه هادي با فرمت ورد

پروژه رشته فیزیک - ارتباط بين طيف خروجي و كاواك در ليزر نيمه هادي با فرمت ورد

چكيده

فصل اول

مقدمه اي بر ليزر (مباني ليزر)

مقدمه...................................................................................................................... 2

هدف....................................................................................................................... 3

شباهت و تفوت ليزر نيمه هادي با ساير ليزرها............................................................ 4

1-1- خواص بار يكه ليزر......................................................................................... 5

1-2- انواع ليزر........................................................................................................ 7

1-3- واروني انبوهي ............................................................................................... 9

1-3-1- برهمكنش امواج الكترومغناطيسي با اتم.......................................................... 12

1-3-2- فرايندهاي تاثيرگذار بر غلظت اتمها در حالت هاي مختلف............................. 13

1-3-3- بررسي احتمال گذارها و معادلات تعادلي...................................................... 14

1-4- پهن شدگي طيفي و انواع آن............................................................................ 15

1-5- انواع كاواك نوري (فيدبك).............................................................................. 19

1-6- برهم نهي امواج الكترومغناطيسي....................................................................... 22

1-6-1- فاكتور كيفيت براي ابزارهاي نوري Q ............................................................ 24

1-6-2- انواع تشديدگرهاي نوري و كاربرد آن........................................................... 25

 


فصل دوم

ليزر نيمه هادي و انواع ساختار آن

2-1- مواد نيمه هادي................................................................................................ 27

2-2- بازده گسيل خودبخودي................................................................................... 30

2-3- انواع بازتركيب................................................................................................ 31

2-4- گاف انرژي و انواع آن..................................................................................... 33

2-5- واروني انبوهي و روش پمپاژ در ليزر نيمه هادي................................................ 35

2-6- اتصال p- n اولين تحقق ليزر نيمه هادي ............................................................ 37

2-7- انواع ساختارها................................................................................................ 39

2-7-1- روشهاي گسيل نور در ليزر نيمه هادي........................................................... 40

2-7-2- ليزر با ساختار تخت.................................................................................... 40

2-7-3- مشكلات ليزر پيوندي همجنس..................................................................... 41

2-7-4- ليزرهاي پيوندي غيرهمجنس........................................................................ 42

2-7-5- رابطه جريان و خروجي در ليزر تخت........................................................... 43

2-8- ساختار DFB.................................................................................................... 44

2-8-1- طيف خروجي از ليزر DFB........................................................................... 45

2-9- تاثيرات دما به طيف گسيلي ساختارها................................................................ 46

2-10- مختصري راجع به بحث نوري........................................................................ 48

2-11- ليزرهاي نيمه هادي و ديودهاي نور گسيل........................................................ 51

2-12- جريان آستانه – خروجي................................................................................ 55

2-13- روشهاي بهبود و افزايش بازده كوانتومي داخلي................................................ 57

2-14- لزوم اتصالات اهمي...................................................................................... 58

فصل سوم

طيف خروجي ليزر نيمه هادي و عوامل مؤثر بر آن

3-1- تغييرات چگالي جريان آستانه و فشار هيدروستاتيكي ......................................... 61

3-2- واگرايي پرتو خروجي..................................................................................... 62

3-3- خروجي ساختارها........................................................................................... 63

3-4- محاسبه پهناي طيف در ليزرهاي نيمه هادي در ساختارهاي مختلف...................... 65

3-5- انواع پهناي طيف............................................................................................. 69

3-6- كوك پذيري ليزر نيمه هادي............................................................................. 73

3-7- روابط و معادلات مهم در توليد و بازتركيب حاملها............................................ 75

3-8- بهره در حالت پايا و جريان آستانه.................................................................... 79

3-9- اهميت كاواك ليزر........................................................................................... 84

3-10- مدهاي توليد شده در داخل كاواك.................................................................. 89

3-11- تفاوت اساسي مدهاي طولي و عرضي............................................................. 92

 

فصل چهارم

بررسي و تحليل طيف هاي خروجي (كارهاي تجربي)

پيشنهادات و نتايج

4-1- انواع اتصال ديود و طيف خروجي.................................................................... 97

4-2- تحليل مشخصه هاي ليزر نيمه هادي.................................................................. 98

  • مشخصه ولتاژ- جريان (V- I)................................................................................ 98
  • مشخصه جريان- مقاومت ديناميكي .................................................. 101
  • مشخصه جريان- توان (P- I)................................................................................. 102
  • مشخصه جريان- راندمان كوانتومي ديفرانسيلي ................................ 103
  • مشخصه توان طول موج ....................................................................... 103

نمودارهاي تجربي....................................................................................... 104

4-3- نتايج.............................................................................................................. 112

پيشنهادات............................................................................................................... 115

منابع فارسي............................................................................................................. 116

منابع لاتين............................................................................................................... 117

         


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
5_265185_2102.zip10.6 MB

محبوبترین محصولات
پرفروش ترین محصولات