دانلود پروژه رشته های مختلف

دانلود جزوة‌ درس ساختار و زبان ماشين دانشگاه صنعتی شریف با فرمت ورد

دانلود جزوة‌ درس ساختار و زبان ماشين دانشگاه صنعتی شریف با فرمت ورد

مقدمه  7

فصل اول. 8

باس‏‏ها و اجزای داخلی کامپيوتر. 8

1-1 باس‏ها و عملکردشان. 8

1-1-1 باس نوع يک.... 9

1-1-2 باس نوع دو. 10

1-1-3 باس نوع3.. 12

1-2 ثبات‏ها 17

1-3  واحد محاسبه و منطق(ALU) 18

1-4  رجيستر دستورالعمل (IR) 19

1-5  واحد کنترل و زمان‏بندی.. 19

فصل دوم. 20

حافظه‏ها 20

2-1 ROM... 20

2-2 EPROM... 20

2-3  E2PROM... 20

2-4  RAM... 21

2-5  RAM های‏استاتيك و ديناميک.... 21

فصل سوم. 21

کامپيوتر شريف... 21

3-1  بلوک دياگرام کامپيوتر شريف... 22

3-1-1  باس داده (DB). 22

3-1-2 واحد محاسبه ومنطق (ALU) 23

3-1-3  رجيستر وضعيت... 23

3-1-4  آکومولاتور (Acc) 24

3-1-5   واحد زمان‏بندی و کنترل. 24

3-1-6  رجيستر دستورالعمل (IR) 25

3-1-7  شمارنده برنامه  (PC). 25

3 -1-8  باس آدرس  (AB). 25

3-2 دو عمل اصلی CPU... 25

3-3 عملکرد کامپيوتر شريف و قالب بندي دستورالعملها 27

3-4  شاخص‏ها 28

فصل چهارم. 30

ميکرو پروسسور 8085.. 30

4-1 پايه‏های 8085.. 30

4-1-1  0AD-7AD... 30

4-1-2   15A-8A... 30

4-1-3  Error! Objects cannot be created from editing field codes. 31

4-1-4  READY... 31

4-1-5  HOLD... 31

4-1-6 HLDA   31

4-1-7 INTR 31

4-1-8  INTA 32

4-1-9  (7.5, 6.5) RST5.5.. 32

4-1-10  TRAP.. 32

4-1-11   RESET IN... 32

4-1-12   RESET OUT.. 32

4-1-13 X1,X2.. 32

4-1-14 CLK OUT.. 33

4-1-15 SID... 33

4-2 شاخص‏ها 33

4-3 انواع آدرس‏دهی در 8085.. 34

4-3-1  روش آدرس‌دهي مستقيم.. 34

4-3-2 روش آدرس‌دهي ثباتي.. 35

4-3-3 روش آدرس‌‌دهي فوري.. 35

4-3-4 روش آدرس‌دهي غير مستقيم.. 35

4-3-5 روش آدرس‌دهي مستتر. 35

4-4 برنامه‏نويسی در 8085.. 36

4-4-1 انتقال داده. 36

4-4-2 گروه دستورهاي محاسباتي.. 38

4-4-3 گروه شامل دستورات منطقي.. 41

4-4-4 گروه دستورات پرش... 42

4-4-5 گروه دستورات O/I و كنترل ماشين و Stack.. 42

4-5 وقفه ها 45

4-6 زمان‏بندی 47

4-6-1 سيكل خواندن. 47

4-6-2 سيکل نوشتن.. 48

4-6-3 زمان‏بندی يک دستورالعمل نمونه. 48

4-5 IC هاي جانبی 8085.. 49

4-6-1  IC های 8755  و 8355.. 49

4-6-2  IC های 8155  و 8156.. 50

4-6-3   8255 (PPI) 51

4-7  اسکن صفحه کليد. 54

4-8  کنترل موتور پله‌ای.. 56

4-9 برنامة‌ چراغ راهنما 57

4-9 ثابت‌ها و آرايه‌ها در زبان اسمبلی.. 59

فصل پنجم.. 61

ميکروکنترلر 8051.. 61

5-1 بررسی اجمالی پايه‌های 8051.. 62

5-1-1  درگاه صفر. 62

5-1-2  درگاه يک.... 63

5-1-3  درگاه دو. 63

5-1-4  درگاه سه. 63

5-1-5  PSEN... 64

5-1-6  ALE.. 64

5-1-7   ..... 64

5-1-8  RST.. 64

5-1-9 ورودي‌هاي نوسان‌ساز. 65

5-1-10 اتصالات تغذيه. 65

5-2 سازمان حافظه. 66

5-2-1  RAM همه منظوره. 66

5-2-2 RAM بيت آدرس پذير. 66

5-2-3 بانک های ثبات 67

5-2-4 ثبات‌های کاربرد خاص.... 68

5-3 دستيابی به حافظه کد و داده خارجی.. 70

5-4 روش‌های آدرس دادن. 71

5-4-1 آدرس‌دهی ثبات... 71

5-4-2 آدرس دهی مستقيم.. 72

5-4-3 آدرس دهی غير مستقيم.. 73

5-4-4 آدرس دهی فوری 73

5-4-5 آدرس دهی نسبی 74

5-4-6 آدرس دهی مطلق 74

5-4-7 آدرس دهی طولانی 75

5-4-8 آدرس دهی انديس دار. 75

5-5 انواع دستورالعمل‏ها 75

5-5-2 دستورالعمل‏های منطقی.. 76

5-5-3-1 RAM  داخلی.. 77

5-5-3-2 RAM  خارجی.. 77

5-5-3-3 جدول‏های جستجو. 78

5-5-4 دستورالعملهاي بولي.. 78

5-5-5 دستورالعمل‏های انشعاب برنامه. 79

5-6 تايمرها 79

5-6-1 ثبات حالت تايمر. 80

5-6-2 ثبات كنترل تايمر. 82

5-7  شروع به كار، توقف و كنترل تايمرها 83

5-8  عمليات درگاه سريال. 85

5-8-1 حالت 1.. 85

5-8-2 حالت 2.. 86

5-8-3 حالت 3.. 86

5-8 وقفه ها 88

5-8-1 سازمان وقفه. 88

5-8-2 فعال و غير فعال کردن وقفه ها 88

5-8-3 تقدم وقفه ها 89

5-8-4 اجراي وقفه‌ها 90

5-8-5  بيتهاي پرچم وقفه‌ها 90

5-8-6 بردارهاي وقفه. 91

فصل ششم.. 94

ميکروکننده های AVR.. 94

6-1 مقدمه. 94

6-2 پايه ها و سيگنال ها 95

6-3 امكانات موجود در AVR.. 97

6-3-1 CPU... 97

6-3-2 حافظه ها 101

6-3-2-1 حافظه برنامه. 101

6-3-3 مدارات راه اندازي و كنترل. 103

6-3-4 واحدهاي جانبي (I/O) 105

فصل هفتم.. 107

DMA    107

7-1 مفهوم DMA... 107

7-2 برنامه ريزي تراشه 8237 DMA... 108

7-3 ثبات هاي كنترل داخلي 8237.. 108

7-3-1 ثبات فرمان. 109

7-3-2 ثبات وضعيت... 109

7-3-3 ثبات مد. 109

7-3-4 ثبات تك پوشش.... 110

7-3-5 ثبات تمام پوشش.... 110

7-3-6 ثبات موقت/پاك كردن اصلي.. 110

7-3-7 پاك كردن ثبات پوشش     110


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
5_646556_6448.zip3.8 MB

محبوبترین محصولات
پرفروش ترین محصولات